Artikeln publicerades 29 september 2016

Samrådsmötet om nya bostäder på Norrberget

Den 28 september bjöd Vaxholms stad in till samrådsmöte om ny detaljplan för bebyggelse på Norrberget. Sammanlagt kom 87 personer för att få information och ges möjlighet att ställa frågor.

På onsdagskvällen höll tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen samrådsmöte för detaljplan 410 – Norrberget. Mötet hölls i Söderfjärdsskolans matsal och på plats från kommunen var projektledare Beatrice Berglund, planarkitekt Eduardo Alarcon Klein, planchef Kristina Henschen, stadsbyggnadschef Susanne Edén och exploateringschef Richard Hallman.

Kristina Henschen inledde med att berätta om Vaxholms utmaningar framöver och varför staden behöver växa, Eduardo Alarcon Klein beskrev sedan detaljplanen och hur processen för en detaljplan går till. Kvällen avslutades med en längre frågestund med stort engagemang från publiken. Frågorna rörde detaljplanen och den pågående markanvisningstävlingen men också kommunens utveckling i stort när det gäller bostadsbyggandet.

Samrådstiden pågår sedan den 19 september fram till den 17 oktober, med möjlighet för allmänheten och andra berörda att lämna synpunkter. Planförslaget visas i kommunhuset, på biblioteket, i Storstugan och här på kommunens webbplats. Synpunkter på samrådsförslaget ska lämnas skriftligen senast den 17 oktober.

Mer information om projekt Norrberget samt samrådshandlingar hittar du här

Ytterligare möjlighet att ställa frågor

Den 4–6 oktober bjuder kommunen in till ”samtalstider” i Storstugan, där du som inte hade möjlighet att komma till samrådsmötet, eller du som känner att du har frågor som inte blev besvarade på mötet, har möjlighet att boka 30 eller 60 minuter med en tjänsteman som jobbar med projektet.

Klicka här för att boka tidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar (kommer inom kort)

På projektsidan för Norrberget kommer vi löpande att publicera vanliga frågor och svar om projektet och detaljplanen. Där kommer du också hitta svar på de frågor från samrådsmötet som tjänstemännen lovade att återkomma till.