Artikeln publicerades 16 februari 2017

Samverkan för ett fortsatt tryggt Vaxholm

Den 15 februari undertecknade Vaxholms stad och Polismyndigheten en samverkansöverenskommelse. Samtidigt gavs ett gemensamt medborgarlöfte om en mer synlig polis och en trygg upplevd miljö.

Samverkansöverenskommelsen är en ny del i Vaxholms stads och lokalpolisområde Täbys långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den satsning som nu görs utgår från ett gemensamt medborgarlöfte som bygger på medborgardialoger och undersökningar som genomförts under 2016.

Medborgardialogerna visar att Vaxholmsborna känner sig trygga i sin hemstad. Vad som även framkom var att invånarna vill se en ökad närvaro av polisen och en önskan att kommun och polis fortsatt ska prioritera det förebyggande arbetet med barn och ungdomar, alkohol och droger samt bra belysning.

Den satsning som nu görs kommer att fokusera på en mer synlig polis och en trygg upplevd miljö, bland annat genom ökad polisnärvaro på utvalda platser och tidpunkter som upplevs otrygga. En viktig del är också Vaxholms stads arbete med nattvandring, förbättrad belysning och drogförebyggande insatser.

Här kan du läsa mer om Vaxholms stads trygghetsarbete

Träffa Vaxholms stad och polisen på Söderhamnsplan i Vaxholm 17 februari

Vi finns på plats mellan klockan 13.30 och 14.30 för att svara på frågor.