Artikeln publicerades 9 januari 2023

Samverkansprojekt för företag och föreningar

Från och med januari 2023 samverkar Vaxholm i projektet Leader Stockholmsbygd. Meningen är att utveckla kommunens näringsliv genom att stötta lokala projekt och samarbeten. Föreningar och företag är välkomna att söka ekonomiska medel.

Måndag 16 januari klockan 18.00–19.30 hålls ett informationsmöte om Leader Stockholmsbygd sessionssalen i Vaxholms rådhus. Mötet leds av Susanne Ortmanns, verksamhetsledare för Leader Stockholmsbygd.

Boende i Vaxholm och representanter för föreningar eller företag i Vaxholm är varmt välkomna.

Anmälan sker via e-post, senast torsdag den 12 januari, till mikaela.loden@vaxholm.se.

Vad är Leader

  • Leader är en metod där boende, föreningar och företag i ett område driver och påverkar bygdens utveckling utifrån det förändringsbehov de identifierar.
  • Genomförs i samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor.
  • Finansieras av EU:s landsbygdsprogram, svenska staten, kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, Haninge, Nynäshamn och Region Stockholm.

Övriga medverkande kommuner i Leader Stockholmsbygd är Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Även Region Stockholm ingår i samarbetet.