Artikeln publicerades 28 september 2022

Satsning på ett levande Vaxholm

För att stödja näringslivets utveckling kommer Vaxholms stad ta fram en ny strategi och handlingsplan för centrumutveckling. Ansvarig för arbetet är Vaxholmsprofilen Linda Wahlström som själv driver företag i Vaxholm.

Linda Wahlström har anställts som processledare på halvtid under ett och ett halvt år. Hennes uppdrag är att leda arbetet med att ta fram strategi och handlingsplan för centrumutveckling. Syftet är att skapa en levande, hållbar och attraktiv stad året runt genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Under hösten 2022 och våren 2023 kommer en nulägesanalys att göras. Linda Wahlström kommer då att bjuda in till möten och workshops vilka blir underlag till den kommande strategin.

Kontaktinformation

Har du frågor eller förslag? Kontakta Linda Wahlström på linda.wahlstrom@vaxholm.se.