Artikeln publicerades 11 juni 2020

Satsning på ny skärgårdsapp

Vaxholms stad deltar i ett projekt som ska göra det lättare för besökare att själva hitta och boka mindre båtföretag och taxibåtar att åka ut i skärgården.

Projektet drivs av Stockholm Archipelago och handlar om att samla mindre båtföretag och taxibåtar i samma digitala verktyg. På så sätt kan fler människor enkelt hitta möjligheter att åka ut i skärgården, samtidigt som mindre företag i skärgården enklare kan hitta kunder.

– Det här är ett utmärkt initiativ som tillgängliggör skärgården för fler och stärker möjligheterna för vår besöksnäring och båtföretagen, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand.

Söker nya målgrupper

Just nu finns ett behov hos företag med mindre båtar att kunna utöka sin målgrupp eftersom en stor del av företags- och gruppbokningarna har avbokats på grund av coronapandemin.

Målsättningen med pilotprojektet är att skapa en digital lösning som gör det enkelt för gästerna att själva boka varifrån de vill åka och när. Med mindre båtar och enskilda beställningar kan besökare spridas ut till fler öar och inte enbart till de bryggor som Waxholmsbolagets båtar går till.

– Det är utmärkt att vi nyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka tryggheten i Coronatider, säger Malin Forsbrand. Men det här kommer att vara ett bra verktyg även efter pandemin.

Samarbete mellan skärgårdskommuner

Förutom att utveckla och sjösätta en digital lösning ska pilotprojektet dessutom undersöka hur drift och ägande ska se ut efter projekttiden.

Den totala kostnaden för projektet uppgår till 350 000 kronor. Stockholm Archipelago medfinansierar projektet med 100 000 kronor, Skärgårdsstiftelsen med 40 000 kronor och kommunerna Österåker, Vaxholm, Norrtälje, Haninge, Nynäshamn och Värmdö med vardera 10 000 kronor.

150 000 kronor kommer från Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag.