Artikeln publicerades 17 oktober 2019

Så tyckte vaxholmare om Vaxholm i dag och i framtiden

Nu har du möjlighet att ta del av de synpunkter och idéer som fångats upp i arbetet med Vaxholms stads nya översiktsplan.

Vaxholms stad har inlett ett arbete med att ange inriktningen för hur den fysiska miljön ska utvecklas och resurser ska prioriteras i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Arbetet ska leda fram till Vaxholms stads nya översiktsplan ”Vaxholm 2040” och en hållbarhetsstrategi.

Under våren och sommaren genomförde Vaxholms stad ett antal tidiga dialogaktiviteter för att fånga upp hur boende och verksamma upplever Vaxholm idag och hur staden ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. Drygt 1 000 personer svarade på en webbenkät och cirka 50 personer deltog i ett dialogmöte på temat ”ett hållbart Vaxholm 2040” som hölls i Kronängsskolan. I augusti gav sig också några tjänstepersoner ut på cykelturné för att prata med fritidsboende och fastboende på våra öar.

En sammanställning av alla svar och synpunkter som kommit in under aktiviteterna visas i en utställning i Vaxholms rådhus, Torget 1, 16-31 oktober.

Utställningens öppettider:
Lokalen i rådhuset är bemannad av Vaxholms stad 16/10, 24/10 och 31/10, kl 15.00–19.00.
Övriga tider 17–31/10 är utställningen obemannad men öppen för besökare när turistbyrån är öppen.

Varmt välkommen!

Då har du möjlighet att tycka till igen

Under hösten och vintern analyseras alla synpunkter för att kunna användas i det fortsatta arbetet med både översiktsplanen och hållbarhetsstrategin. Samråd kring ett första förslag till översiktsplan planeras sommaren 2020. Då har allmänheten, myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Sedan görs justeringar och under våren 2021 planeras utställning av ett reviderat förslag.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta det färdiga förslaget men innan dess kommer planen att ha beretts i kommunstyrelsens planeringsutskott samt i kommunstyrelsen. Hållbarhetsstrategin kommer att gå ut på remiss under 2020 och planeras att godkännas av kommunstyrelsen i slutet av 2020.

Kontakt vid frågor

För frågor gällande översiktsplanen, kontakta:

Översiktsplanerare Matilda Karlström

E-post: matilda.karlstrom@vaxholm.se

För frågor gällande hållbarhetsstrategin, kontakta:

Hållbarhetschef Madeleine Larsson

E-post: madeleine.larsson@vaxholm.se