Artikeln publicerades 1 augusti 2023

Se film: Betongstöd gjuts till kajen

Just nu pågår en rad förberedelser inför den kommande kajrenoveringen. På Kullön gjuts till exempel de betongelement som ska blir en ny stödmur längs kajen i Västerhamnen.

Här kan du se en film om arbetet med betongelementen:

77 stöd ska bli en mur

77 stycken tre till fyra meter höga, två meter breda betongelement ska tillsammans sättas ihop till den 150 meter långa stödmuren längs kajen intill färjeläget.

Betongdelarna är så kallade L-stöd. Namnet kommer antagligen av att de ser ut som bokstaven L från sidan. ”Botten” av L:et i L-stöden är cirka 3,5 meter långt och kommer att vändas in mot kajen. När landmassor sedan fylls på så står stödet och därmed betongmuren stadigt.

Gjutningen, som görs av Vaxholms stads entreprenör Från Stan byggnads AB, börjar med att gjutformar byggs av trä. Varje betongstöd görs efter en egen separat ritning. Stöden gjuts sedan i betong med armering inuti för extra hållfasthet. Den nya kajen byggs ju för att hålla i minst hundra år.

Vi kajrenoveringen ska stöden sedan sättas ihop på botten i rätt ordning till en stödmur för att till sist fogas samman med en krönbalk längs hela muren.

Uppställningsplats på Rindö

Stöden gjuts i omgångar. När de är klara transporteras de till en uppställningsplats på Rindö, nära det gamla militärområdets skjutbana. Det krävs ett särskilt transportföretag för att kunna lasta de 7–15 ton tunga, två meter breda och cirka 3–4 meter höga betongelementen.

Arbetet med gjutningen kommer att pågå fram till och med september. Betongstöden kommer sedan att ligga kvar på Rindö tills de ska ned i vattnet och sättas på plats under kajrenoveringen som enligt nuvarande planer drar igång i höst.

Mer information

Läs mer om kajprojektet: Renovering av Vaxholms kajer