Artikeln publicerades 20 september 2021

Se kommunfullmäktige på webben

Måndag 20 september, hölls kommunfullmäktiges sammanträde i Kronängsskolans aula. Du kan se mötet i efterhand på webben.

Under måndagens sammaträde behandlades bland annat kommunens ekonominska utfall under januari till juni 2021. Beslut ska också fattades om ekonomiska och geografiska ramar för renoveringen av Vaxholms kajer.

När och var: 20 september klockan 18.00 i Kronängsskolans aula.

Du kan själv ta del av sammanträdets dagordning och kallelse.

Protokollet publiceras inom kort här på www.vaxholm.se.

Med aneldnings av pandemin uppmanas allmänheten att följa fullmäktigemötet live eller i efterhand: webbsändning kommunfullmäktige