Artikeln publicerades 9 juli 2021

Sista säsongen för linfärjan i kommunens regi

Den gula linfärjan lämnar Kastellet fullastad med resenärer, på väg mot Vaxön.

Linfärjan anländer Kastellet fullastad med resenärer under invigningsdagen 2016.

På kommunfullmäktige den 14 juni beslutades att Vaxholms stad inte kommer att fortsätta som huvudman för linfärjan efter 2021. Det gällande avtalet löper ut i september i år och kommunen kommer därefter inte att ingå i något nytt avtal. En fortsättning av linfärjetrafiken är dock önskvärd, men med en aktör som är närmare verksamheten och driver den mer aktivt än vad kommunen har möjlighet att göra.

Linfärjan har trafikerat sundet t/r till Kastellet sedan 2016 och under denna tid har antalet besökare till Vaxholms kastell kraftigt ökat. Ett normalår, utan pandemi, reser cirka 50 000 passagerare tur och retur till Kastellet med linfärjan. Tillgängligheten och synligheten har bidragit till en positiv utveckling av antalet resande , vilket var en av kommunens ambitioner med linfärjan.

Flera mål har infiats, men inte det finansiella

Flera av kommunens mål har infriats – men inte det finansiella målet. Målet att skapa ett noll-resultat, det vill säga att verksamheten inte ska innebära någon skattepåverkan, har inte uppnåtts. En av anledningarna till att Vaxholms stad inte kommer att fortsätta som huvudman för linfärjan är att kommunens möjlighet att finansiellt bidra till färjan är begränsad.

Fortsättning för linfärjan är möjlig utan kommunen

En fortsättning av linfärjan är dock önskvärd, men med en aktör som är närmare verksamheten och driver den mer aktivt än vad kommunen har möjlighet att göra.

Bakgrund:
Linfärjan trafikerar sundet sedan 2016

I augusti 2014 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Vaxholms stad, Trafikverket färjerederiet och Statens fastighetsverk. Avtalet handlade om trafik med linfärja i Kastellsundet under en försöksperiod på tre år under perioden maj till september. Försöket pågick åren 2016-2018.

Syftet med linfärjan var att genom miljövänliga transporter bidra till att Vaxholms Kastell utvecklades för nya verksamheter och som besöksmål. Ökad tillgänglighet till Kastellet skulle stärka besöksnäringen och tillgång till verksamhetslokaler skulle stärka företagsetableringen i staden.

Efter den treåriga försöksperioden valde Vaxholms stad att ta sig an huvudmannaskapet, då det inte var möjligt för övriga parter. Trafikverket Färjerederiet ställde fortsatt sin färja till förfogande och idag hyrs den av nuvarande driftentreprenör.

Kommunen är nöjd med nuvarande driftsentreprenör

Sedan ett beslut i kommunstyrelsen i januari 2019 är Antrophia rederi AB leverantör av driftsentreprenad av linfärjan och kommunen undertecknade ett treårigt samarbetsavtal. Vaxholm stad är väldigt nöjda med samarbetet med Antrophia rederi.