Artikeln publicerades 12 september 2017

Slutligt resultat - Rådgivande folkomröstning om bebyggelse på Norrberget

Efter sammanträde i valnämnden tisdagen den 12 september är nu det slutliga resultatet i den rådgivande folkomröstningen fastställt.

Resultat

Valdeltagande: 4481 (51 %)

JA: 1944 (43,5 %)

(JA - Jag vill att planerna för bebyggelse på Norrberget ska fullföljas.)

NEJ: 2453 (54,9 %)

(NEJ - Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för kommunala ändamål.)

AVSTÅR: 72 (1,6 %)

(AVSTÅR - Jag avstår från att ta ställning i frågan.)

OGILTIGA: 15

Vid valnämndens sammanträde granskades endast fyra underkända förtidsröster från distrikten. Samtliga fyra (3=JA, 1=NEJ) röster godkändes. Valnämndens protokoll är anslaget på kommunens anslagstavla och är publicerat på kommunens hemsida.

Här hittar ni samtliga protokoll från valnämnden

Nedan följer det slutliga resultatet per distrikt:

Röstberätt

DISTRIKT

JA

%

NEJ

%

AVSTÅR

%

OGILTIGA

VALDELT

%

1703

NORR

567

63,4

316

35,3

12

1,3

5

900

52,8

1150

NORDOST

302

57,6

217

41,4

5

1

1

525

45,6

1743

VÄST

318

38

506

60,5

12

1,5

0

835

47,9

1435

MITT

268

34,9

488

63,5

12

1,6

5

773

53,9

1456

SYDOST

238

31,8

496

66,3

14

1,9

3

749

51,4

1295

ÖST

248

35,7

429

61,8

17

2,5

1

695

53,6


Valnämnd

3


1

4


8782

Totalt

1944

43,5

2453

54,9

72

1,6

15

4481

51