Artikeln publicerades 1 mars 2023

Sök kulturbidrag senast 15/3

Vaxholms stad delar varje år ut 85 000 kronor för att främja kulturaktiviteter i Vaxholm. Välkommen med din ansökan senast 15 mars.

Kulturbidraget prioriteras till kulturella verksamheter som riktas till barn och ungdomar (0–18 år) och till äldre med behov av att bryta social isolering. Vidare beaktas verksamheter som syftar till förnyelse av konstnärliga uttryck och/eller förnyelse av produktionsformer.

Sista ansökan för kulturbidrag 2023 är den 15 mars.

Ansökningsblankett finns på Kultur/Stöd, bidrag och stipendier

Följande fick kulturbidrag 2022:

Eva Tuvhav Gullberg, ”Infall, intryck, avtryck, kreativitet” – Infall i lera, naturmaterial, skisser, foton och andra estetiska uttryck. Utställning och workshop där åskådarna får interagera med verken. Skäl för beslutet: ”Ett nyskapande och undersökande interaktivt projekt som vänder sig till alla åldrar.”.

Adam Haugbak, Under april till juli 2022 skapades en utställning byggd av marmorstuck, en äldre traditionell form av stuckatur som är gjord för att imitera marmorstenens uttryck av konstnärerna Adam Haugbak och Hilma Bäckström samt konservator Olga Wärn. Projektet avslutades med en utställning i galleri Kaponjären på Rindö Redutt. Skäl för beslutet: ”Adam söker kulturbidrag av Vaxholms stad för första gången. Han får bidraget för att uppmärksamma en äldre och mycket ovanlig hantverkstradition. Utställning och workshop kommer Vaxholmsborna till gagn och vänder sig till alla åldrar.”.

Jonatan Fröberg, Jonatan ska sprida kunskap om en gammal båtbyggartradition som är unik för Norden och blev en del av UNESCO:s immateriella kulturarv. Öppen verkstad där en klinkbyggd roddbåt byggs. Skäl för beslutet: ”Jonatan söker Vaxholms stads kulturbidrag för första gången. Han beviljas bidrag då han har ett mycket intressant projekt om en båtbyggartradition som sträcker sig tillbaka 1000 år och projektet kommer Vaxholms bor i alla åldrar till gagn.”.

Lina Löfstrand, Lina har sedan tidigare ett pågående samarbete med Vaxholms stadsbibliotek och vill genom bidraget fortsätta detta samarbete genom att skapa en färgläggningsbok med detaljerade motiv från Vaxholms kommun framför allt riktade mot våra äldre. Hon vill även hålla workshop i bibliotekets lokal där äldre kan komma och måla och samtala över en kopp kaffe. En mindre summa av sökt bidrag beviljas. Skäl för beslutet: ”Linas arbete kommer att berika tillvaron för äldre i kommunen med behov av att bryta social isolering. I och med samarbetet med biblioteket kommer kommunens invånare lätt kunna ta del av Linas arbete.”.

Mer information

Läs mer om kulturbidrag och ansök på Kultur/Stöd, bidrag och stipendier