Artikeln publicerades 20 januari 2022

Stängda förskolans lokaler borttagna

I början av vecka 3, 2022, togs den gamla förskolepaviljongen på Resarö, tidigare Ytterby förskola, bort. Verksamheten stängdes redan i augusti 2021 och verksamheten flyttades då till Överby förskola.

Det är lokalen på Överbyvägen 7, där tidigare Ytterby förskola hade sin verksamhet, som nu avetablerats och lyfts bort.

Beslutet att stänga Ytterby förskola fattades i barn- och utbildningsnämnden i mars 2021. Anledningen är att antalet förskolebarn visat sig vara färre än förväntat. Syftet med beslutet är att utnyttja lokalerna mer effektivt och därmed minska kostnaderna. Verksamheten i lokalerna stängdes i augusti 2021.

Ny förskola planeras på Norrberget

Beslutet att ta bort lokalerna ligger i linje med Vaxholms stads lokalförsörjningsplan, där två förskolor lagts ned och en ny är planerad att byggas på Norrberget. Förutom att Ytterby förskola stängt så har tidigare också Båtens förskola stängt. När Norrbergets förskola kommer att stå klar är ännu inte beslutat.

Bild på Ytterby förskolas gamla lokaler.

Förskolelokalen på Överbyvägen är nu borttagen.