Artikeln publicerades 18 februari 2022

Stöd till unga som utsatts för brott

Det finns hjälp att få för unga som är utsatta för eller har bevittnat brott. Hos Stödcentrum för unga brottsutsatta kan du som är mellan 10 och 20 år och som varit med om hot, våld eller övergrepp få stöd, råd och samtalshjälp.

Att utsättas för, eller bevittna brott är ofta en svår upplevelse. Alla människor reagerar på olika sätt, men det är vanligt att man skäms för det som har hänt. Många känner sig också rädda, otrygga eller arga. Det är vanligt att man får svårt att äta, sova och koncentrera sig.

Kanske har du tusen frågor: Varför blev just jag utsatt? Måste jag vittna? Varför reagerar jag så här? Vad händer om jag gör en polisanmälan? Hur går en rättegång till? Tänk om vi träffas igen? Finns det skvaller på nätet? Hur kan jag få stopp på det?

Stöd, råd och samtal

Om du har blivit utsatt för brott kan du alltid vända dig till Stödcentrum. Du bestämmer själv om du vill göra en polisanmälan eller inte. Personalen på stödcentrum har tystnadsplikt, och du har rätt att vara anonym.

Hjälpen är gratis och vänder sig till ungdomar mellan 10 och 20 år som bor i Vaxholm, Danderyd, Täby, Vallentuna eller Österåker.

Det här kan stödcentrum hjälpa dig med:

  • Stödsamtal: Du får prata om det som har hänt och hur det har påverkat dig. Vi försöker hjälpa dig att minska konsekvenserna av brottet så att ditt liv så snart som möjligt blir som vanligt igen.
  • Praktisk hjälp: Du kan få hjälp att ansöka om ekonomisk ersättning från försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten. Om din skolgång eller möjlighet att arbeta påverkas av det som har hänt kan du få hjälp med extra stöd och anpassning.
  • Rättegångsstöd: Du kan få information om hur en rättsprocess går till redan innan du gör en anmälan. Om det blir aktuellt med rättegång kan vi förbereda dig inför den i samarbete med ditt målsägandebiträde. Vi kan delta som stöd under rättegången och även ha kontakt efteråt.

Våld inom familjen: Du som har råkat ut för våld inom familjen eller blivit utsatt för hedersrelaterat brott kan vända dig till socialtjänsten i din kommun för hjälp och stöd.
Information och kontaktuppgifter till Vaxholms socialtjänst finns här.

Medling vid brott

Du som är mellan 12 och 21 år och är misstänkt för brott har rätt att bli erbjuden medling. Syftet med medling är att minska de negativa konsekvenserna av brott både för den som begått brott och för den som blivit utsatt. Medling ger möjlighet för båda parter att ställa frågor och ge svar kring händelsen. Det är alltid frivilligt för båda parter och ersätter inte åtal eller eventuell rättegång.

Stöd för dig som är vuxen eller förälder

Stödcentrum kan också hjälpa dig som är förälder att hantera dina egna känslor kopplade till det som har hänt ditt barn. Du kan få råd av oss om hur du som förälder kan hantera ditt barns olika reaktioner.

Mer information

Stödcentrum: www.taby.se/stodcentrum