Artikeln publicerades 18 mars 2016

Stort ekonomiskt överskott och god kvalitet i Vaxholm

2015 var ett mycket gott år för Vaxholm. Staden levererar överlag goda resultat både vad gäller kvaliteten i verksamheten och god livsmiljö. Skolorna är ett specifikt område där resultaten även i år är mycket goda och våra elever presterar bland de bästa, såväl i länet som i landet.

Kommunens ekonomi är stark och stadens överskott för 2015 slutar på drygt 67 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 5 800 kronor per invånare. Med detta resultat lämnar Vaxholm det näst största överskottet per invånare i landet, enligt SCB:s preliminära årsprognos.

Till stor del förklaras resultatet av att staden har fått in exploateringsintäkter vid försäljning av Skutvikshagen motsvarande 43 miljoner kronor, men räknas dessa intäkter bort, står sig Vaxholm fortfarande väldigt väl med det åttonde högsta resultatet i landet.

-Vi kan återigen se tillbaka på ett år med mycket goda resultat, både vad det gäller uppfyllelse av kvalitet, livsmiljö och ekonomi, säger Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad. Vi har många fina verksamheter med starka kvalitativa resultat och då känns det extra roligt att vi samtidigt levererar ett starkt finansiellt resultat. Det ekonomiska resultatet gör att vi står stärkta inför de utmaningar som väntar, där vi behöver satsa för att möta både den demografiska utvecklingen med fler äldre och för att tillskapa nya verksamhetslokaler. Det blir medel som kan nyttjas för att bland annat ersätta nuvarande paviljongslösningar inom skola och förskolor samt bygga och rusta särskilda boenden för äldre.

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april kommer Vaxholms stads årsredovisning för 2015 att finnas tillgänglig här på webben. Du kan också läsa mer om resultatet i nästa nummer av tidningen Viktigt i Vaxholm, som utkommer i månadsskiftet mars-april.