Artikeln publicerades 21 oktober 2021

Stort engagemang vid polisens medborgardialog

– Stort tack för att ni kom och för att ni engagerar er i Vaxholms ungdomar. Låt oss fortsätta att samverka. Det var kommunpolisen Emilie Halvarssons slutord efter tisdagens medborgardialog. Polis, representanter för Vaxholms stad och ett 30-tal Vaxholmare hade samlats vid Kronängsskolans parkering för att diskutera vad som kan göras åt den senaste tidens oroligheter bland ungdomar.

Trots kallt och fuktigt väder var det god uppslutning på Kronängsskolans parkering tisdag 19 oktober då Polisen bjudit in till medborgardialog. Förutom fem poliser fanns också flera representanter från Vaxholms stad på plats till exempel skolchef, socialchef, chefen för enheten för samverkan och stöd, ungdomsstödjare, familjestödjare, Kronängsskolans rektor och hållbarhetschef med ansvar för brottsförebyggande arbete.

Mötesdeltagarna var bland andra föräldrar, många med erfarenhet av nattvandring, representanter för bensinmacken och flera boende i närheten av Kronängsskolan. Kommunalrådet Malin Forsbrand fanns också med på mötet mest för att lyssna.

Oroligheter och droger

Ämnet för dialogen var den senaste tidens oroligheter under helgnätter, i form av oväsen, buskörning, skadegörelse och alkohol- och droganvändning i området kring Kronängsskolan.

Flera föräldrar beskrev att polisen inte alltid kommer trots akuta telefonsamtal. De uttryckte också en frustration över föräldrar som inte kommer och hämtar sina påverkade barn trots samtal från nattvandrare eller andra föräldrar.

Fritidsgården Storstugan diskuterades, bland annat med idéer på att hålla öppet längre på helgkvällar och att göra mer för att locka ungdomar. Det kom också förslag på att hålla Campus öppet under helgkvällar för att uppmuntra till spontanidrott.

Efter en stund i kylan kunde Kronängsskolans rektor bjuda in mötesdeltagarna i skolans matsal och väl inne i värmen fortsatte ett engagerat samtal.

Föräldrar har en viktig roll

Mötesdeltagarna verkade alla överens om att det i stor utsträckning är föräldrarna som har det största ansvaret för sina ungdomar och en viktig roll att fylla för att komma till rätta med problemen. Förslag framfördes till exempel på att schemalägga högstadieföräldrar klassvis på helgerna för att på så vis få fler föräldrar att nattvandra och samtidigt också få fler föräldrar att se problemen på nära håll.

Några enstaka ungdomar fanns också med på mötet. De beskrev känslan av att det inte finns något att göra och ingenstans att vara i Vaxholm på helgkvällar. Ungdomar vill gärna kunna samlas och hänga, tillsammans eller i närheten av varandra, helst i centrala Vaxholm.

Förslag för ökad trygghet

Som svar på att ha något att göra diskuterades bland annat möjligheten till spontanidrott, café till självkostnadspriser med sena öppettider och en ny bättre fritidsgård. Det fanns också förslag på utökad verksamhet för fältassistenter och polis, men också att frivilliga personer, till exempel hundägare, gärna får vara ute och synas för att bidra till ungdomarnas trygghet.

Vaxholms kommunpolis avslutade mötet med att tacka för att så många engagerade Vaxholmare kom till mötet och bidrog med sin lägesbild och med en rad goda förslag för ökad trygghet. Planen är nu att fortsätta med dialog och samverkan mellan polisen, kommunen och medborgarna att fortsätta bland annat genom fler dialogmöten.

Välkommen med fler förslag

Du som inte hade möjlighet att delta på mötet men som har tankar och idéer är välkommen att kontakta polisen eller Vaxholms stad via e-post:

Vaxholms kommunpolis Emilie Halvarsson, emilie.halvarsson@polisen.se

Hållbarhetsenheten i Vaxholms stad, hallbarhet@vaxholm.se

Polisen håller möte med flera personer