Artikeln publicerades 26 oktober 2016

Stort intresse för att bygga bostäder i Vaxholm

Totalt 14 anbud skickades in till markanvisningstävlingen för nya bostäder på Norrberget i Vaxholm. Nu är det klart vilka som går vidare till nästa steg.På kommunstyrelsens möte den 20 oktober fastställdes vilka företag som går vidare från det första steget i markansvisningstävlingen för nya bostäder på Norrberget. De som får möjlighet att ta fram förslag på den nya bebyggelsen är; Tobin Properties AB, Besqab Projekt och Fastigheter AB, HSB Bostad, Genova Property Group AB och Concent Holding AB.

Totalt var det 14 anbud som skickades in och bedömdes utifrån grundanbud, ekonomisk stabilitet, deltagande arkitekter samt referensprojekt. I nästa steg kommer de fem företagen att arbeta fram förslag på byggnader för bostäder, placering av förskola, parkeringsplatser, utformning av utemiljöer och gemensamma utrymmen. Även aspekter som miljö och hållbarhet ska redovisas.

Tävlingen pågår hela vintern och ett vinnande förslag ska utses av kommunstyrelsen våren 2017.

Här kan du läsa mer om markanvisningstävlingen