Artikeln publicerades 27 september 2018

Strövtåg bland svamp, kärr och stortall

Vandra på barrtäckta mjuka stigar, längs med glittrande fjärdar, under lindarnas ljusa lövverk. Det är höst på Bogesundslandet, naturreservat sedan 2013. Markerade vandringsleder bjuder in till de fria markerna och visar vägen till platser väl värda ett besök.

Dammstakärret

Solen lägger sina strålar mellan tallarna ner mot Dammstakärret - en skogstjärn med vildmarkskänsla. Under våren kanske du hör storlommens ödsliga rop och under sommaren kan du ha turen att få se den ovanliga ljust gulgröna orkidén myggblomster. Vid kärret, våtmarkerna och den skogsbevuxna myren trivs många olika växtarter. Därför är Dammstakärret ett Natura 2000-område och ingår i EU:s nätverk för skyddad natur.

Dammstakärret hittar du längs med Dammstakärrsrundan 10,8 km eller Nässeldalsrundan 5,5 km.

Jordbrodammen

Svarta björkskelett sticker upp ur vattnet. Jordbrodammen var ursprungligen ett kärr som efter utdikning växte igen med björkskog. På 90-talet återskapades en våtmark för att ta hand om golfbanans bevattning. Nu är dammen också en omtyckt häckningsplats för flera sorters fåglar.

Jordbrodammen hittar du längs landsvägen, ungefär mitt på Bogesundslandet.

Lindskogen

I närheten av Frösviks gård växer några av länets största lindar vilka sägs vara över 300 år gamla. Lindarna är bevarade sedan 1916. Linden blommar allra sist av våra svenska lövträd och besöks av bin som tillverkar lindblomshonung. Linden har ett mjukt träslag som lämpar sig väl till träsmide.

Lindskogen hittar du längs med Frösviksrundan 7,1 km och Stortallsrundan 9,9 km.

Tegelbrukshagen och Kvarntorps betesmarker

I den djungellika täta almskogen syns spår av grävda gropar. Här bröts lera som sedan blev till tegel i det intilliggande tegelbruket, sedan länge rivet. En bit längre bort återfinns Kvarntorps betesmarker och Kvarnberget bjuder på en vacker vy som sträcker sig långt bortom fjärden till Kaknästornet.

Tegelbrukshagen, Kvarntorps betesmarker och Kvarnberget hittar du längs med Frösviksrundan 7,1 km eller Stortallsrundan 9,9 km.

Stortallen & svampar

Stortallsrundan leder dig fram under tall- och granskog. Här trivs ormbunkar, gula kantareller och den röda flugsvampen. Den 350 åriga ’Stortallen’ ligger numera i en skogsglänta. Visste du att tallar samarbetar med svamparna som växer på barken? Samarbetet kallas mykhorrhiza och gör så att trädet har lättare att ta upp mineraler från jorden.

Stortallen finner du längs med den 9,9 km långa Stortallsrundan.

Hitta på Bogesund

Platserna finns med i fastighetsverkets folder ’Bogesundslandets naturreservat” som finns att hämta vid informationstavlan intill Bogesunds slott. På webbplatsen Naturkartan, som också finns att ladda ned som app, kan du hitta information om Vaxholms alla naturupplevelser.

Klicka här för att komma till Naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.