Artikeln publicerades 5 mars 2022

Svar på frågor om krisberedskap

Vi får många frågor just nu bland annat om krigsberedskap, skyddsrum och möjligheter att hjälpa människor i Ukraina. Här har vi samlat svar på några av frågorna och information om var du kan söka vidare för uppdaterad information i olika frågor.

MSB Krislåda med saker som kan vara bra att ha hemma vid tillfällig störning

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina sker en rad samarbeten och förberedande arbete för att bevara ett tryggt samhälle. Försvarsmakten har en god lägesbild och följer tillsammans med andra myndigheter och partners händelseutvecklingen noga.

Krisberedskap

Krisberedskap är ett samlat begrepp för förmågan att förebygga, motstå och hantera oönskade händelser – från extraordinära händelser i fredstid till höjd beredskap. Målen för krisberedskap är att minska antalet oönskade händelser, begränsa dess konsekvenser och så snabbt som möjligt återgå till normalläget.

Höjd beredskap

Höjd beredskap är ett samlingsnamn för två beredskapslägen som regeringen beslutar om, skärpt beredskap och högsta beredskap. Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledning av det civila försvar som kommunen ska bedriva. Vid höjd beredskap mobiliseras delar eller hela totalförsvaret och särskild lagstiftning träder i kraft som reglerar exempelvis handel, skolor, betalningssystemet och vattenkraft.

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Vid en oönskad händelse kan det bli viktigt att snabbt ge allmänheten pålitlig information. Varningssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan endast användas av särskilda aktörer . VMA-systemet kan också användas som beredskapslarm och flyglarm om landet skulle hamna i krig.

En gång per kvartalet testas ljudsignalen utomhus för VMA, kallad hesa Fredrik. Måndag 7 mars 2022 klockan 15.00 genomförs ett sådant test. Signalen då är alltså en övning.

Skyddsrum

Ett skyddsrum är till för att skydda befolkningen vid krig och andra allvarliga händelser och olyckor. Rummen är utformade så att de ska tåla olika former av påfrestningar utifrån exempelvis splitter, stötvågor, ras och strålning.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. Skyddsrummen är ofta placerade i vanliga bostadshus och offentliga byggnader. Skyddsrummen kan användas som förråd av olika slag, men om det blir höjd beredskap i Sverige så ska kunna återställas för sitt ursprungliga syfte inom 48 timmar. Byggnader med skyddsrum ska förses med en skylt som talar om var skyddsrummet finns.

När skyddrummet är klart att användas ska det finnas upptappat vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Mat och hygienprodukter får man ta med själv. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utför besiktningar på skyddsrummen var tionde år.

MSB, Bra att veta om skyddsrum Länk till annan webbplats.

På MSBs k har en karta där du kan hitta ditt närmaste skyddsrum:

MSB, skyddsrumskarta Länk till annan webbplats.

Källkritik och cybersäkerhet

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

  • vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.
  • söka information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Du kan skydda både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp genom några enkla åtgärder:

  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-mejl eller sms.
  • Skydda din e-legitimation.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Prata med barnen om omvärldsläget

Som vuxen kan du räkna med att barn och unga känner till saker som händer i vår omvärld genom att ha lyssnat på nyheter, pratat med kompisar eller varit ute på sociala medier. Det kan skapa oro och det är viktigt att vuxna tar barnens oro på allvar.

Läs mer om hur du kan prata med barn om oro i omvärlden:

Försvarsmakten, Prata med barn om oro i omvärlden. Länk till annan webbplats.

Samverkan inom Stockholmsregionen

För att stärka Stockholmsregionens förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner samarbetar sedan tidigare ett flertal aktörer i länet i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Vaxholms stad och länets samtliga kommuner medverkar tillsammans med Länsstyrelsen, försvarsmakten, polisen, SOS alarm, brandförsvaret, kustbevakningen, region Stockholm trafik Stockholm, trafikverket med flera. Samverkan sker kontinuerligt.

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har svar på frågor om just skydd och beredskap. Där bland annat en förteckning över och mer information om skyddsrum och information om hur du förbereder dig för en kris:

Vaxholms stads samlingssida om samhällsskyd och beredskap

Vaxholms stad, Samhällsskydd och beredskap