Artikeln publicerades 19 oktober 2022

Toppresultat för Vaxholms skolelever

Skolverket presenterade nyligen statistik för läsåret 2021/2022 och Vaxholms elever visar åter mycket goda resultat. 92,3 procent av Vaxholms elever i årskurs 9 hade godkänt i alla ämnen, vilket är tredje bästa kommun i Sverige. Genomsnittet i Sverige var 74,1 procent.

Andelen pojkar i årskurs nio i Vaxholm med godkänt i alla ämnen var 93,8 procent vilket innebär att Vaxholms pojkar har allra högst resultat bland landets alla kommuner.

Flickorna i årskurs 9 visade förbättrat resultat jämfört med förra året och gick från 87,8 procent till 90,9 procent som hade godkänt i alla ämnen. Flickorna närmar sig därmed pojkarnas resultat.

Det genomsnittliga meritvärdet för Vaxholms elever i årskurs 9 har ökat senaste året med 0,8 poäng till 266,7 poäng. Det ligger högt över snittet i Sverige 229 poäng.

– Vi är förstås väldigt stolta över dessa fina resultat och över våra duktiga elever, säger Anders Roxström, chef för utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad. Eleverna och deras föräldrar gör ett jättebra jobb. Jag vill också passa på att berömma våra duktiga medarbetare som också har en stor del i de fina resultaten. Det är många, från förskolan och upp till nionde klass, som hjälps åt hela vägen för att barn och elever i Vaxholm ska få möjligheter att lyckas.

Tillbaka efter pandemin

Skolverkets undersökning visar att trots de svårigheter som pandemiåren förde med sig så är betygsresultaten nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. Nästan 102 000 elever i Sverige blev behöriga till gymnasiet under läsåret 2021/2022, men fortfarande är det nästan 18 000 som inte blev det.

– Att bli behörig till gymnasiet är förmodligen den viktigaste förebyggande insatsen för att undvika utanförskap och för att säkra det behov av kompetensförsörjning som arbetsmarknaden har, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket.

Föräldrars utbildningsnivå påverkar

Skolverket skriver att oavsett hur elever kategoriseras, utifrån kön eller migrationsbakgrund, är det föräldrars utbildningsnivå som har störst betydelse för betygsresultaten. Nästan 93 procent av eleverna vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är behöriga till något nationellt program i gymnasieskolan jämfört med 75 procent av eleverna vars föräldrar har högst gymnasieutbildning.

Kommuner med högst andel elever med godkänt i alla ämnen i årskurs 9:

 • Danderyd (Stockholms län): 95,5 procent
 • Karlsborg (Västra Götaland): 93 procent
 • Vaxholm (Stockholm): 92,3 procent
 • Lidingö (Stockholm): 91,4 procent
 • Nykvarn (Stockholm): 91 procent
 • Täby (Stockholm): 90,4 procent

Kommuner med lägst andel behöriga i alla ämnen:

 • Lessebo (Kronobergs län): 45,0 procent
 • Herrljunga (Västra Götaland): 45,9 procent
 • Fagersta (Västmanland): 47,5 procent
 • Högsby (Kalmar): 47, 1 procent
 • Töreboda (Västra Götaland): 48,9 procent
 • Kungsör (Västra Götaland): 50 procent

Mer information

På Skolverkets webbplats kan du ta del av statistiken i sin helhet:

Skolverket, Skolutveckling, Statistik Länk till annan webbplats.