Artikeln publicerades 22 augusti 2022

Tyck till i SCB:s medborgarundersökning

I dagarna skickas SCB:s medborgarundersökning ut till ett slumpmässigt urval av Vaxholms invånare. Undersökningen ger en bild av hur invånarna i Vaxholm ser på sin kommun.

I Statistiska centralbyråns (SCB:s) årliga medborgarundersökning får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Totalt är det 178 754 personer i 137 kommuner som valts ut för att svara på frågorna. Vaxholms stad är en av de kommuner som sedan flera år tillbaka deltar och omkring 1000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18 år och äldre kommer att bjudas in för att delta.

Enkäten består av 128 frågor och är uppdelade i områden som skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Ger en bild av kommunen

Genom att delta i undersökningen ges kommunens invånare en möjlighet att tycka till och ger en bild av hur invånarna i Vaxholm ser på sin kommun. Vaxholms stad använder resultatet från medborgarundersökningen för att utvärdera och utveckla verksamheterna. Det är frivilligt att delta och givetvis är alla svar anonyma.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår fram till 3 november. Resultaten presenteras i december.

Skriv till Vaxholms stad

Om du inte blivit utvald till årets SCB-enkät och ändå vill framföra synpunkter till Vaxholms stad kan du använda e-tjänsten ”Skriv till oss”.

Förutom synpunkter har du möjlighet att göra en felanmälan och samtidigt markera på en karta var felet finns. Det finns också möjlighet att ladda upp en bild på felet direkt från mobilen.

E-tjänster skriv till oss Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta Vaxholms stads kvalitetscontroller Anne-Lie Vernersson Timm, e-post: annelie.vernersson.timm@vaxholm.se, telefon 08–522 427 19.