Artikeln publicerades 25 november 2021

Tyck till om detaljplan för Lägret senast 8/12

Just nu pågår en granskning av ett förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422. Välkommen att delta och skicka in dina synpunkter till planenheten senast 8 december.

Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att fortsätta att använda området så som det görs idag; som park med bollplan och parkering. Planförslaget kombinerar användningen för Allmän plats PARK med användningen P-PLATS. Planen möjliggör att området kan användas som park och parkering. Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet.

Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, var ute på samråd under hösten 2020. Efter samrådet har förslaget till detaljplan bearbetats efter inkomna yttranden.

Inkomna yttranden finns sammanställda i sin helhet i samrådsredogörelsen.

Det bearbetade förslaget är nu ute på granskning under tiden 17 november–8 december 2021.

Du kan delta i granskningen genom att skicka dina synpunkter på granskningsförslaget till planenheten, e-post: plan@vaxholm.se, senast 8 december 2021.

Mer information:

Du hittar allt om planarbetet här: Vaxholm.se, Detaljplan 422 del av lägret

Handlingarna finns också i utskriven form på Stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, och i kommunhusets reception, Eriksövägen 27.