Artikeln publicerades 22 november 2021

Tyck till om Vaxholms bostadsförsörjning

Vaxholms stad bjuder in allmänhet och lokala organisationer till att ta del av och komma med synpunkter på förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Skicka dina synpunkter på samrådsförslaget till planenheten senast 10 januari 2022.

Varje mandatperiod ska kommuner ta fram ett styrdokument med mål och riktlinjer för arbetet med bostadsförsörjning. Det är ett vägledande styrdokument som innehåller mål och insatser för både bostadsbyggande och nybyggnation, och utvecklingen av det befintliga bostadsbeståndet.

Nu bjuder Vaxholms stad in allmänhet och organisationer till samråd som ett komplement till det samråd som lagen kräver med myndigheter och berörda kommuner.

Läs samrådsförslaget för 2021 (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Förslaget finns också utskrivet att läsa på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, och i kommunhusets reception, Eriksövägen 27.

Kontaktinformation

Du kan delta genom att skicka dina synpunkter på samrådsförslaget via e-post till planenheten senast 10 januari 2022.

E-postadress: plan@vaxholm.se