Artikeln publicerades 24 april 2018

Tydligare riktlinjer kring solceller och solfångare

Ofta krävs inget bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare. För att det ska bli tydligare har stadsbyggnadsnämnden nu fattat beslut om riktlinjer i frågan.

De nya riktlinjerna ska förtydliga när det inte krävs bygglov men också vilka undantag som gäller, bland annat för byggnader och bebyggelseområden som har kulturhistoriska värden.

Inom detaljplanerat område krävs oftast ingen ansökan om bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på taket. För byggnader eller områden med bevarandevärde gäller det att ta hänsyn till varsamhetskrav och förvanskningsförbud.

Om byggnaden ligger utanför detaljplan gäller inte kravet på bygglov men varsamhetskraven och förbudet mot förvanskning gäller även här. Helt fristående solceller kräver inte bygglov men kan på vissa ställen vara olämpliga eller otillåtna att sätta upp.

Mer information

Det kan vara svårt att själv veta vad som gäller kring bygglov, varsamhet och förvanskning. För att få vägledning finns Vaxholm stads bygglovshandläggare tillgängliga för rådgivning via telefon eller e-post. Du kan också läsa mer om vad som gäller här på stadens webbplats, här hittar du även de nya riktlinjerna för solceller och solfångare.

Bygglov för solceller och solfångare

Ta hjälp av solkartan

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solceller eller solfångare. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Energirådgivningens solkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.