Artikeln publicerades 14 januari 2020

Unga lär seniorer i digitalt projekt

För att minska äldres digitala utanförskap är Vaxholms stad med i projektet ”mer digital”.

I februari ordnas två stora träffar där högstadieelever från Vaxholm lär seniorer mer om vad datorer och mobiltelefoner kan användas till.

(texten uppdaterad 30 januari, 2020)

Nu har inbjudan gått ut och anmälningarna börjat droppa in till de digitala evenemang som Vaxholms stad ordnar i Kronängsskolan i februari.

Minska digitalt utanförskap

Allt mer information, tjänster och interaktion sker idag i digital form. Digitaliseringen har gått snabbt och många äldre riskerar att hamna utanför. För att minska utanförskapet för seniorer arbetar Vaxholms stad nu med projektet ”mer digital” i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm och Telia.

Länsstyrelsen har fått bidrag från Post- och Telestyrelsen och satsar i ett första steg på att genomföra projektet i Stockholms alla skärgårdskommuner, där Vaxholm har en given plats. Konceptet har bland annat testats i alla Värmlands kommuner med goda erfarenheter.

Elever som lärare

Genom två stora evenemang i Kronängsskolan, 18 och 19 februari, får Vaxholms seniorer under tre timmar en möjlighet att bli bättre på det digitala, oavsett vilken kunskapsnivå man har idag.

Handledare från kommunen finns med på eventet, men framför allt är det högstadieelever som kommer att vara lärare, svara på de äldres frågor och visa sina bästa tips och tricks. Banker och andra företag kommer också att vara med för att kunna svara på frågor om mobilt bankID och andra digitala tjänster.

Förutom ökade digitala kunskaper innebär projektet alltså också ett möte över generationsgränserna och en möjlighet för högstadieelever att få prova på ett extrajobb.

Projektledare för mer digital är Vaxholms e-strateg Angelica Holmström.

Anmälan:

Alla som fyllt 65 år och är skrivna i Vaxholms stad har fått en inbjudan till evenemanget i brevlådan. Där framgår det hur man anmäler sig.

Har du fler frågor, ring Vaxholms stads växel 08-541 708 00.