Artikeln publicerades 9 november 2022

Utbildning för lokala livsmedelsföretag

I december inleds ett kompetensutvecklingsprogram för företagare som driver gårdsbutik eller tillverkar livsmedel på landsbygden i Stockholms län. Syftet är att skapa hållbar tillväxt för livsmedelsföretagare.

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till företag som arbetar inom det som kallas den korta livsmedelskedjan (KLK), det vill säga levererar till konsument i första eller andra ledet.

Det kan till exempel vara:

  • gårdsbutik
  • restaurang, café
  • bryggeri
  • slakteri, köttproducent
  • bageri
  • mejeri med flera

Den 12 veckor långa utbildningen innehåller bland annat handledning, workshops, studiebesök och nätverkande. Totalt genomförs fyra utbildningsomgångar under 2022–2023. Den första omgången startar 8 december i Folkets hus i Norrtälje.

Träffarna sker på plats, men det kommer också finnas möjlighet att delta digitalt.

Utbildningen genomförs av företaget Qpeople på uppdrag av Länsstyrelsen och finansieras av Europeiska jordbruksfonden.