Artikeln publicerades 25 april 2022

Utbildning i konsten att lämna anbud

Vill du öka möjligheten att bli leverantör till Vaxholms stad? Vaxholms stad och Företagarna Vaxholm bjuder in till anbudsskola, 15 maj och 2 juni. Alla företagare i Vaxholm hälsas varmt välkomna.

I slutet av mars höll Vaxholms stad i samarbete med Företagarna Vaxholm informationsmöte om regelverket kring offentlig upphandling och om nyheter som börjat gälla från 2022. Lokala företagare från varierande branscher deltog och visade stort intresse för de utökade möjligheterna som nya regler samt en ökad ambition från Vaxholms stad innebär.

Utökade möjligheter för lokala leverantörer är till exempel:

 • ökad andel direktupphandlingar i Vaxholm
 • ökad gräns för upphandling utan ramavtal och LOU-förfarande
 • större synlighet på upphandlingar via webben hos Vaxholms stad
 • Vaxholms stad ger ökat fokus på lokala leverantörer

Utbildning under våren

För att ytterligare fördjupa kunskaperna erbjuder Vaxholms stad och Företagarna Vaxholm in till Anbudsskola vid två tillfällen före sommaren:

Anbudsskola 1, 5 maj i rådhuset klockan 17.00–19.00.

Exempel på ämnen:

 • avtal som Vaxholms kommun har med sina lokala företagare
 • viktiga paragrafer inom LOU, förfaranden, uteslutningsgrunder, kvalificering
 • ramavtal och dess tillämpningar enligt LOU
 • hur Vaxholm brukar utvärdera sina anbud.

Anbudsskola 2, 2 juni i rådhuset klockan 17.00–19.00.

Exempel på ämnen:

 • besvara inkomna frågor (måste komma in en vecka innan)
 • att lämna anbud, taktik och teknik
 • ställa frågor före, under och efter anbudstidens slut
 • rättigheter för anbudsgivare efter tilldelning.

Varmt välkommen att delta

Anmälan skickas till naringsliv@vaxholm.se senast 2 dagar före respektive tillfälle.