Artikeln publicerades 26 oktober 2016

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Ingress

2016-10-26:

Förutsättningarna för att överföra avloppsvatten från Vaxholm till Käppalaverket ska undersökas. Under perioden oktober – november genomförs därför miljötekniska markundersökningar på Resarö.

Käppalaförbundet planerar för en utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket samt att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna.

Vaxholms och Österåkers avloppsvatten renas i dag i de lokala avloppsreningsverken Blynäs och Margretelund. Tanken med utbyggnaden är att, dels hantera befintliga kapacitetsbegränsningar, dels skapa en långsiktigt hållbar lösning för regionens framtida expansion.

I ett första steg driver nu Käppalaförbundet och Roslagsvatten AB ett gemensamt projekt med syfte att undersöka förutsättningarna för utbyggnaden. Miljötekniska markundersökningar genomförs bland annat på Resarö under perioden oktober – november. Berörda fastigheter har fått information från Käppalaförbundet och Roslagsvatten AB.

Mer information om utbyggnaden hittar du på Käppalaförbundets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster