Artikeln publicerades 26 maj 2021

Utställning på kajen om historiska strandlinjer

Inför arbetet med att renovera kajerna i Vaxholm för framtiden kan det vara värt att också se tillbaka på hur kajerna utvecklats från slutet av 1700-talet och fram till idag. I en utställning på kajen har linjer i olika färger målats på marken för att visa var strandlinjen gått under olika perioder.

Just nu förbereds en omfattande renovering av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen i Vaxholm. Senast det gjordes var 1969 så den nuvarande kajen är i stort behov av upprustning. Den renoverade kajen är sedan tänkt att hålla i långt mer än 50 år. Projektet inleds i slutet av året och väntas pågå till 2025.

Gå runt i historien

För att uppmärksamma kajerna och renoveringen har Vaxholms stad skapat en utställning på kajen där strandlinjer från olika tider målats upp i olika färger för att besökare ska kunna ”gå runt i historien” och föreställa sig hur det sett ut på kajen genom tiderna. På anslagstavlor på kajen finns korta beskrivningar kring varje tidslinje.

Historiska strandlinjer målas på kajen i Vaxholm.

Historiska strandlinjer målas på kajen.

Texterna i uställningen återges också här:

Blå linje representerar strandlinjen 1776

Vid den här tiden var stora delar av det nuvarande kajområdet täckt med vatten. Hamngatan, som tidigare hetat både Storgatan och Brunnsgatan, låg alldeles intill en vik.
Kvarteret närmast Kastellsundet hette Kungsqvarteret. Här tronade tullhuset, stadens första stenhus, som byggdes år 1736. På platsen för det gamla tullhuset byggdes krogen Trätrappan. Trätrappan kallades i folkmun för Trehoppan. Krogen låg så nära vattnet att det bara var tre hopp från båten in i krogen.
1786 passerar invånarantalet 500 personer.

Orange linje representerar strandlinjen 1880

Från mitten av 1800-talet fanns reguljära båtturer till huvudstaden och 1862 döptes en båt till Waxholm för första gången. Waxholmsbolaget startade sin verksamhet 1869 och nu kunde man resa till Stockholm flera gånger per dag. Nybyggda Falks salonger fick många besökare.

I staden och på öarna runt Vaxholm växte sommarvillorna fram med sin snickarglädje och sina stora stenskodda kajer runt stora sjötomter. Under åren 1875 – 1880 byggdes 76 sommarvillor i Vaxholm.

Under 1800-talet blomstrade handeln i Vaxholm och flera stora handelshus grundades.

Grön linje representerar strandlinjen 1936

Det är nu piren i Västerhamnen byggs. Den invigs med pompa och ståt en regnig torsdagsförmiddag i slutet av april 1936. Närvarande var bland andra Försvarsminister Ivar Wennerström och Landshövding Nils Edén.

Piren var ett välkommet tillskott till stadens kajområde. Vaxholm som besöktes av många båtburna var i stort behov av utökade båtplatser. Byggnationen betalades av staten. Det var en del av den kompensation Vaxholms stad fick då en reducering av försvaret, nästan 10 år tidigare, lett till minskade skatteintäkter.

Gul linje representerar strandlinjen 1969

Kajen fick sin nuvarande form när kajen senast renoverades 1969. Det var många turer med diskussioner och förslag innan man landade i utformningen av kajen och hur området skulle nyttjas på bästa sätt.

Utbyggnaden av kajen gjordes bland annat för att ge bättre möjlighet för både passagerar- och godstrafik med båt. En av de större frågorna gällde om en bussterminal skulle byggas vid kajen eller inte. Först en bit in på 70-talet avgjordes frågan och sedan dess har busstrafiken utgått från Söderhamnsplan.

Lila linje – framtidsvisionen

Den lila linjen är inte rak som de andra utan snirklar fram i olika krumelurer längs kajen. Det är en lek med de visioner och kreativa förslag som barngrupper i Vaxholm bidragit med till kajprojektet.