Artikeln publicerades 29 december 2020

Vaccination på Vaxholms SÄBO startar 12 januari

Vaccination mot covid-19 har nu inletts i länet och de med störst behov av att skyddas ska få vaccin först. Från och med 12 januari erbjuds äldre inom Vaxholms stads särskilda boenden (SÄBO) vaccin mot covid-19.

Vaccinationen görs i två steg, med tre veckors mellanrum och den sker på plats hemma hos de boende. Anhöriga informeras av verksamheten.

Även kunder inom Vaxholms stads hemtjänst erbjuds inom kort vaccin, men datum är ännu ej fastslaget.

Nationella prioriteringar

Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

Läs mer om prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Två doser med tre veckors mellanrum

Det krävs två doser vaccin för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå cirka tre veckor mellan de två doserna. Det tar ungefär en vecka efter andra dosen innan det finns ett bra skydd mot covid-19.

Viktigt att fortsätta följa de allmänna råden

När vaccination i länet startat på bred front kommer det att pågå under lång tid. Tillgången till vaccin väntas vara ojämn. Det är fortsatt viktigt att vi alla i flera månader framöver fortsätter att följa de allmänna råden, även när allt fler blir vaccinerade.

Det är viktigt av flera orsaker:

  • Det tar cirka en vecka efter andra dosen vaccin innan kroppen har bildat de antikroppar som ger skydd mot sjukdomen.
  • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
  • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
  • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.