Artikeln publicerades 8 september 2022

Valdag på söndag

På söndag 11 september är det val till riksdag, region- samt kommunfullmäktige. Då får du en möjlighet att rösta fram representanter till riksdag, region- och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren.

Har du rösträtt och finns upptagen i röstlängden ska du ha fått ett röstkort hemskickat från Valmyndigheten senast den 24 augusti. Om du inte fått något röstkort kan du kontakta valkansliet som kan skriva ut ett dublettröstkort.

På röstkortet står det till vilken vallokal du ska gå till om du vill rösta på valdagen den 11 september 2022

Vaxholms vallokaler:

  • Resarö skola, Matsalen (Vaxholm Norr och Vaxholm Nordost), Överbyvägen 1
  • Kronängsskolan, Aulan (Vaxholm Väst), Matsalen (Vaxholm Mitt), Ingenjörvägen 1
  • Träffpunkten Kanonen, Lägerbacken (Vaxholm Sydost), Hamngatan 50
  • Rindö skola, Huvudbyggnaden (Vaxholm Öst), Östra kasernvägen 1.

På valdagen är vallokalerna öppna klockan 08.00–20.00. I vallokalerna kommer det att finnas personal som hjälper dig om du har några frågor.

Förtidsröstning i rådhuset

Om du inte kan eller vill rösta på valdagen 11 september kan du förtidsrösta i Rådhuset på torget i Vaxholm. Förtidsröstningen öppnade onsdag 24 augusti och håller på till och med valdagen den 11 september.

Kom ihåg att du måste ta med ditt röstkort om du vill förtidsrösta.

Öppettider till förtidsröstning i rådhuset:

Torsdag 8 september klockan 15.00–19.00

Fredag 9 september klockan 11.00–15.00

Lördag 10 september klockan 11.00–15.00

Söndag 11 september (valdagen) klockan 08.00–20.00.

Rösta via bud eller ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vallokal på valdagen eller till röstningslokalen under förtidsröstningen, kan du rösta via bud. Material som behövs vid budröstning finns att hämta i Rådhuset de tider förtidsröstningen är öppen eller i kommunhuset under kontorstid.

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan Vaxholms stad ordna med ambulerande röstmottagare som kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. För att boka ambulerande röstmottagare kontakta kansliet i god tid.

Kontaktinformation

Kontakt till valkansliet i Vaxholm: e-post: kansliet@vaxholm.se

telefon: 08-541 708 00.

Mer information

För mer information om val till riksdag, region- samt kommunfullmäktige den 11 september besök Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..