Artikeln publicerades 26 mars 2020

Våld är aldrig ok

Nu när allt fler isolerar sig hemma har det kommit tecken på att våld i nära relationer ökar i Sverige. Om du lever i en relation där det förekommer våld eller hot om våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Vaxholms stad.

Ofta förknippar vi våld i nära relationer med fysisk misshandel men det kan också handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen att göra något mot sin vilja eller sluta göra något den vill.

Om du lever i en relation där det förekommer våld eller hot om våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Vaxholms stad. Vi har tystnadsplikt och det går att vara anonym när du kontaktar oss för råd och vägledning.

Telefon till socialtjänstens vuxenenhet: 08-541 708 78
Telefontid mån-fre: kl. 08.30-11.45 och 12.30-16.00. Dag före röd dag: kl. 08.30-13.00.

ATV, Alternativ till våld

Vaxholm stad samverkar med ATV (Alternativ till våld). Dit kan du som utsätts för våld eller du som använder dig av våld vända dig för att få stöd och behandling. ATV omfattas av både tystnadsplikt och anmälningsskyldighet, deras tjänster är kostnadsfria och de är HBT-certifierade.

Telefon till ATV: 08-768 11 12

Telefontid, under kontorstid.

Välj att sluta-linjen ökar sin telefontid

"Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonlinjen bemannas av personal med stor vana av att prata med personer som har en våldsproblematik. Du som ringer får vara anonym och alla kommer att bemötas med respekt. Bakom hjälplinjen står Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen i Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Med anledning av den rådande situationen i Sverige har välj att sluta-linjen utökat sina telefontider.

Telefon till välj att sluta-linjen: 020-555 666

De nya utökade telefontiderna för ”välj att sluta” telefonen:

måndag 8:30-20:00
tisdag 08:30-16:00
onsdag 08:30-20:00
torsdag 08:30-16:00
fredag 08:30-16:00