Artikeln publicerades 19 januari 2018

Välj att sluta - en kampanj för att minska våld i nära relationer

Försöker du ibland påverka din partner att göra något eller att låta bli att göra något som den ville göra? Gör du det genom att skrämma, hota, kränka eller rent av skada din partner? På webbplatsen Välj att sluta hittar du kontaktuppgifter till mottagningar i Stockholms län dit du kan vända dig för att få hjälp att bryta ett våldsamt beteende.

Bara 3,9 procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och av de fall som anmäls är det få som leder till åtal och fällande dom. Varje år estimerar man att svenska staten lägger cirka 13 miljarder kronor på att motarbeta mäns våld mot kvinnor, men trots detta är våldet ett fortsatt stort problem. För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att de som utövar våldet slutar. Därför satsar nu Länsstyrelsen i Stockholm, tillsammans med andra aktörer, på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende, med initiativet Välj att sluta.

Det går att förändra ett våldsamt beteende.

Klicka här för att komma till Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.