Artikeln publicerades 11 maj 2023

Välkommen med dina synpunkter

Vaxholms stad gör just nu en undersökning kring kommuninvånarnas syn på politik, förtroende och möjlighet att påverka den kommunala politiken. Det finns ännu några platser kvar till digitalt gruppsamtal eller enskilt samtal 15–17 maj. Välkommen att vara med.

De senaste åren har flera medborgarundersökningar visat låga siffror för Vaxholm i frågor:

  • om insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
  • om fattade beslut upplevs vara transparenta
  • om förtroendet för kommunens politiker.

Därför gör Vaxholms stad nu en undersökning för att bättre förstå kommuninvånarnas syn på politik, förtroende och möjlighet till påverkan.

Vill du vara med?

Flera intervjuer har gjorts men det finns ännu chans att vara med i undersökningen och dela med sig av sina tankar vid ett dialogtillfälle eller vid ett enskilt intervjusamtal.

Ingen förberedelse krävs. Samtalen sker digitalt via teams. Du behöver vara över 18 år för att delta.

Omkring sex personer deltar vid varje grupptillfälle. Under dialogen får deltagarna diskutera ett antal frågor kring synen på politik, förtroende och möjlighet till påverkan i den kommunala politiken.

Vid ett enskilt samtal är det bara du och intervjuaren som samtalar i corka 30 minuter.

Tider och anmälan

Tider för samtal grupp:

Måndag 15 maj klockan 16.00–17.30

Tisdag 16 maj klockan 17.00–18.30

15–17 maj finns det också möjlighet att delta i en enskild intervju som tar cirka 30 minuter. (Du kommer överens med Ramboll om tidpunkt som passar dig.)

Anmälan skickas till undersökningsföretaget Ramboll, e-post osama.dyab@ramboll.com. Föreslå gärna vilket av gruppsamtalen du vill vara med i eller föreslå två tider som passar dig för enskild intervju.

Ramboll återkommer med bokning och digital inbjudan till teamsmötet.

Resultatet av undersökningen sammanställas i en rapport som kommer att användas i kommunens fortsatta förbättringsarbete. Rapporten kommer också att finnas tillgänglig för allmänheten.

Kontaktinformation

Om du undrar något är du välkommen att kontakta Vaxholms stads ekonomienhet via e-post. Du kan också ringa Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller Vaxholms stad på tel: 08-541 708 00.

Illustration som visar fyra olika pratbubblor.