Artikeln publicerades 26 april 2017

Välkommen på informationsmöte – Fokus på Resarö (obs. ny tid)

Måndag 29 maj bjuder Vaxholms stad in alla Resaröbor till en kväll med information och frågestund.

Varmt välkommen till en kvällsträff med information om kommunens pågående planer på Resarö och Vaxholm i stort. På plats finns tjänstemän från Vaxholms stad som berättar om bland annat:

  • bostadsbyggande och bebyggelseutveckling i Vaxholm
  • planering för att möta behovet av nya förskolor och särskilda boenden hos våra yngre och äldre invånare
  • ny cirkulationsplats och utökad infartsparkering vid Engarns vägskäl
  • pågående detaljplaner för Storäng och Resarö mitt: Nya bostäder, varsam bebyggelseutveckling, förbättrad infrastruktur och möjligheter att möta framtida behov av service

Under kvällen kommer det att finnas möjlighet till frågor och diskussion.

Var: Resarö Skolas matsal, Överbyvägen 1A

När: 29 maj klockan 19-21 (obs. ny tid)

Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Matilda Karlström, matilda.karlstrom@vaxholm.se, 08-541 708 00