Artikeln publicerades 17 september 2021

Varför måste kajen renoveras?

Se vår film

Nu är den tredje filmen om kajen klar. Filmen beskriver vad utredningarna om kajens skick har visat och vilka behov av renovering som framkommit. Se filmen nedan.

Projektledaren för kajenprojektet går igenom bakgrund, slutsatser från utredningar samt beskriver både akuta och kommande behov.

Beslut tas hösten 2021

Under oktober – november 2021 tas beslut om hur kajen ska se ut efter renovering. Arkitekter och ingenjörer kommer under projekteringen att ta del av synpunkter som kommer in innan dess.

Här kan du lämna synpunkter och läsa mer

Här hittar du all information om projektet och hur du kan lämna synpunkter.

Där kan du även ta del av tidigare publicerade filmer och artiklar om det stora projekt som renoveringen av Vaxholms kajer innebär.