Artikeln publicerades 5 oktober 2022

Varje kilowattimme räknas

Tisdag 4 oktober startade Energimyndigheten informationskampanjen Varje kilowattimme räknas för att få svenskarna att spara el. Målet är att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap.

Under en längre tid har det efterfrågats nationella riktlinjer och kommunikationsunderlag för hur allmänheten ska förhålla sig till risken för effektbrist och höga elpriser. Därför startar Energimyndigheten nu en informationskampanj för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet.

Kampanjen innehåller praktiska och enkla råd om vad var och en kan göra för att minska sin elanvändning, och även guider för att spara el och att enerigieffektivisera.

Ledord i kampanjen är: Varje kilowattimme räknas

  • Vi dämpar elkostnaderna
  • Vi minskar risken för elbrist i vinter
  • Vi visar solidaritet