Artikeln publicerades 31 januari 2022

Världens våtmarker uppmärksammas 2/2

Onsdag 2 februari arrangeras den internationella våtmarksdagen för att uppmärksamma världens kärr, träsk och mangroveskogar. I Sverige är just våtmarker en av våra mest artrika miljöer.

Under den internationella våtmarksdagen uppmärksammas världens våtmarker och den så kallade Ramsarkonventionen från 1971. Årets tema för firandet är åtgärder för människa & natur.

En våtmark beskrivs som ett område där vatten under en större del av året finns nära, under, i eller precis ovanför markytan. Till och med bottnar i sjöar, hav och vattendrag utan vegetation som tillfälligt torrläggs räknas som våtmark. I Vaxholm finns till exempel Resarö våtmark, Söderby Träsk och våtmarkerna kring Dammstakärret.

Rening och biologisk mångfald

Våtmarker bidrar med flera ekosystemtjänster, till exempel vattenrening, samtidigt som de är mycket viktiga för biologisk mångfald. Våtmarker kan också reglera mängden vattnet i landskapet, till exempel vid skyfall. Torvbildande våtmarker spelar också en stor positiv roll för klimatet, eftersom de kan binda in stora mängder kol.

Torrläggning skapar utsläpp

Stora markförändringar och förluster av våtmarker ger höga koldioxidutsläpp. Bara i Sverige rapporteras årligen utsläpp på cirka 9 miljoner ton koldioxid från torrlagda torvmarker, vilket kan jämföras med de årliga utsläppen från landets personbilstrafik.

Utställning i biblioteksfönstret

Under veckan pågår en utställning i Vaxholms bibliotekfönster. Där kan du läsa mer om Vaxholms alldeles egna gädd-BB och inspireras av det internationella arbete som pågår för att rädda våra våtmarker.

Söderby träsk. Foto: Isabelle Eriksson

Söderby träsk. Foto: Isabelle Eriksson