Artikeln publicerades 2 juni 2017

Vårljus, hem för vård- och boende (HVB), avslutar sin verksamhet

Den 31 augusti 2017 avslutar Vaxholm sin verksamhet för HVB-boende.

Anledningen till detta är att förutsättningarna avseende mottagande av ensam-kommande barn/ungdomar har förändrats. Vaxholm har inte tagit emot några ensamkommande barn/ungdomar sedan december 2015.

Flertalet boende på Vårljus HVB fyller 18 år under 2017 och är redo för nästa steg i boendet såsom stödboende. Det finns redan nu platser som står tomma. Ett fåtal yngre barn kommer att placeras i familjehem.