Artikeln publicerades 13 juni 2019

Vaxholmare tyckte till om framtidens Vaxholm

Många tog chansen att ge sina synpunkter inför arbetet med stadens nya översiktsplan Vaxholm 2040.

Under våren har boende och verksamma i Vaxholm haft möjlighet att ge sin syn på Vaxholm idag och hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. Över 1 000 personer har svarat på den webbenkät som funnits på stadens webbplats och cirka 50 personer deltog i det dialogmöte som hölls i Kronängsskolan 10 juni. Stort tack till alla er som bidragit med synpunkter och stort engagemang!

Nu ska alla synpunkter sammanställas och därefter återkopplas här på webbplatsen efter sommaren. Sammanställningen kommer sedan att ligga till grund för arbetet med Vaxholms stads nya översiktsplan ”Vaxholm 2040” och hållbarhetsstrategi. Översiktsplanen planeras att ställas ut på samråd sommaren 2020, där allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget.