Artikeln publicerades 13 april 2021

Vaxholm får seniorsamordnare

Från och med vecka 15 har Vaxholms stad fått en seniorsamordnare. Hon heter Gunilla Sävenmark och arbetar också som anhörigkonsulent i kommunen. Från och med vecka 15 nås hon på telefon tisdag och torsdag.

Seniorsamordnaren kommer att ha sin arbetsplats på träffpunkt Kanonen och är tänkt att fungera som en länk mellan Vaxholms seniorer och socialförvaltningen. I rollen ingår också att vara sammankallande och hålla i Samverkansgruppen för aktiviteter på Kanonen. Dessutom deltar seniorsamordnaren i KPR, kommunala pensionärsrådet.

Meningen är att ge stöd och vägledning och att förmedla förebyggande insatser. Seniorsamordnaren ska också samverka med pensionärsföreningar och intresseorganisationer, ta emot synpunkter från Vaxholms seniorer och lyfta dem till socialförvaltningen.

Frågor rörande andra förvaltningar kommer inte seniorsamordnaren att kunna hantera och besvara. I de fallen får seniorer vända sig till respektive förvaltning.

Mer information:

Seniorsamordnaren har telefontid: tisdagar och torsdagar klockan 9.00–10.30.

Telefonnummer: 08-522 426 77