Artikeln publicerades 29 mars 2022

Vaxholm fortsätter flagga för Ukraina

Efter beslut i kommunstyrelsen 24 mars kommer Vaxholms stad att fortsätta flagga till stöd för Ukrainas folk.

För att visa stöd för Ukraina har Vaxholms stad sedan 28 februari flaggat med Ukrainas flagga tillsammans med den svenska flaggan och Vaxholms stads kommunvapen. Till en början fattades beslutet av kommunstyrelsens ordförande genom kommunstyrelsens delegeringsordning eftersom ett beslut inte kunde vänta till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Det beslutet gällde flaggning fram till och med 24 mars.

På kommunstyrelsens sammanträde 24 mars beslutade en enig kommunstyrelse att fortsätta att flagga tills vidare för att visa stöd för Ukrainas folk.

Eftersom det är kostsamt att hala och hissa flaggan varje dag beslutade kommunstyrelsen samtidigt att låta flaggorna vaja dygnet runt.