Artikeln publicerades 2 mars 2016

Vaxholm hjälper flyktingar att komma in i samhället

Vaxholm förbereder sig att ta emot cirka 100 flyktingar under 2016. En beredskapsplan för mottagande och etablering har tagits fram.

En ny lag ger från den 1 mars staten rätt att fördela flyktingkvoten bland kommunerna. Antalet grundar sig på befolkningsstorlek, läget på arbetsmarknaden och hur många flyktingar som tagits emot tidigare.

Vaxholm har av staten blivit anvisad att ta emot 46 individer med uppehållstillstånd. Ett nytt avtal är på gång som omfattar 54 ensamkommande flyktingbarn. Vaxholms stad bedömer att det sammanlagt kan bli 100 flyktingar innan året är slut, men det är svårt att i dag bedöma exakt antal.

Vaxholm har redan tagit emot 7 individer av de 46. Två familjer från Syrien anlände i januari.

Ungefär samtidigt öppnade AB Vårljus på kommunens uppdrag ett boende med 13 platser för ungdomar i åldern 14–18 år. Ett par ungdomar fanns redan innan dess i familjehem i staden.

Pernilla Ivier, som är projektledare för flyktingsamordningen, är mycket nöjd med hur flyktingarna har tagits emot hittills. Boendet har fungerat bra och folk i samhället har varit vänliga och hjälpsamma, berättar hon.

Nu ska fler boenden tas fram inom kommunens bestånd eller med hjälp av fastighetsförvaltare. För tonåringarna ska skolstart förberedas och samtliga nyanlända erbjudas svenskundervisning, SFI.

–Vi vill hjälpa flyktingarna redan från dag två att komma in i samhället. Förutom skolstart och SFI erbjuder hjälp att registrera sig på arbetsförmedlingens etableringsprogram, säger Pernilla Ivier.

Många vill hjälpa till i mottagningen, och hjälp behövs.

Staden kan inte ta emot gåvor, kläder eller möbler. Vaxholms stad har däremot börjat samverka med frivilligorganisationer som gör det och diskuterat hur man kan fortsätta samverka för att stärka mottagningen. Till de engagerade hör Rädda barnen, Röda korset, Lions, Svenska kyrkan och Andreaskyrkan.

Vill du hjälpa till som volontär kan det endast ske genom de frivilliga organisationerna. Behov av stödpersoner för de nyanlända finns.

-Det kan gälla allt från hjälp att fylla i blanketter till hjälp att flytta möbler, säger Pernilla Ivier.

På fritidsgården Storstugan, bredvid Norrbergsskolan, berättar personalen att de sju skolungdomar som hittills har kommit har bemötts mycket väl av ledare och elever, med respekt och nyfikenhet. De har inkluderats i aktiviteterna – fotboll, pingis, schack för att nämna några – och tillbringat både fredag- och lördagskvällar där.

-Det har varit ett väldigt positivt mottagande, säger Mia Larsson, fritidsledare på Storstugans fritidsgård.

Kommunen ser över alla möjliga slags boende för att ta emot flyktingar på kort och lång sikt. Har du en lägenhet eller ett hus att hyra ut för minst ett år så tar staden gärna emot förslag. Målgruppen för familjer och vuxna. Skicka mejl till: pernilla.ivier@vaxholm.se

Läs mer om flyktingmottagandet i tidningen Viktigt i Vaxholm som utkommer i månadsskiftet mars/april.