Artikeln publicerades 1 april 2021

Vaxholm i samverkan för gröna kilar

Gröna kilar kallas de grönområden som sträcker sig ut från Stockholm åt olika håll. I år är Vaxholm värdkommun för grönkilssamverkan, ett kommunalt samverkansarbete mellan kommunerna kring Angarnkilen, Rösjökilen och Bogesundskilen.

Bogesundskilen som löper genom halva Vaxholm är en av Stockholms gröna kilar som utgörs av stora sammanhängande grönområden som sträcker sig från centrala Stockholm ut mot den omgivande landsbygden.

15 år av samverkan

I cirka 15 år har kommuner samverkat i arbetet kring de gröna kilarna och sedan 2016 finns det en gemensam samverkan mellan nordostkommunerna som berörs av tre kilar, Angarnkilen, Rösjökilen och Bogesundskilen.

Under 2021 är det Vaxholm som är värdkommun i samverkansgruppen och som ansvarar för att leda och samordna arbetet.

Allt fler ute i naturen

Förra året ställdes många arrangemang och guidningar in på grund av coronapandemin, samtidigt har allt fler sökt sig ut till naturen nära bostaden. Därför är det extra angeläget att sprida kunskap och utveckla service och tillgänglighet till vår närnatur nu under pandemin. Genom gemensamma insatser i kilsamverkan kan kommunerna underlätta för kommuninvånare att ta sig ut i naturen nära bostaden.

Läs mer om gröna kilar

Under våren lanseras nu därför kilsamverkans webbplats www.gronakilar.se Länk till annan webbplats.. Där finns mer information om de gröna kilarna och om kommunernas samverkan. Webbplatsen presenterar de projekt och kunskapsunderlag som har tagits fram samt ger förslag på besöksmål och aktiviteter i kilarna.

Gå gärna in och läs mer och ta dig sedan ut och njut av våra lokala grönområden.