Artikeln publicerades 14 december 2017

Vaxholm klarar mottagandet av nyanlända

Samtliga nyanlända som anvisades till Vaxholm under 2017 har fått boende i kommunen. Flera av de som kom förra året har nu lyckats få egna bostadskontrakt, praktikplats eller jobb.

För andra året i rad har Vaxholms stad klarat mottagandet enligt lagen om nyanlända invandrare för bosättning. Under året har staden erbjudit boende för samtliga 44 personer som kommunen fått anvisade av staten och har därmed uppfyllt kvoten för 2017.

Likt föregående år har Vaxholms stad arbetat aktivt för att skapa boendeplatser inom kommunen. I år gjordes en större informationsinsats i samarbete med grannkommunerna för att uppmuntra privatpersoner att hyra ut sin bostad till nyanlända via kommunen.

-I dagsläget har vi möjliggjort tio boendeplatser för både familjer och ensamhushåll
genom avtal med privatpersoner. Det är verkligen kul att så många ställer upp och jag hoppas att vi kan nå ut till ännu fler Vaxholmsbor under nästa år, säger Johanna Nilsson, samordnare boende för nyanlända i Vaxholms stad.

Utöver avtalen med privatpersoner har Vaxholms stad ordnat med boende för 14 personer i en ny paviljong i centrala Vaxholm. Resterande platser har skapats inom det befintliga fastighetsbeståndet med hjälp av flyttkedjor, som bland annat möjliggjorts av att nyanlända som kom under 2016 har ordnat egna bostadskontrakt, både inom och utanför Vaxholm.

-Flera av de nya Vaxholmsbor som kom under förra året har idag inte bara egna bostadskontrakt utan har också lyckats få praktikplats eller jobb. Det är mycket tack vare fantastiska insatser av privatpersoner och föreningslivet i Vaxholm, som verkligen har engagerat sig i mottagandet från start, säger Sandra Marmestedt, socialsekreterare i Vaxholms stad.

Under 2018 ska Vaxholm ta emot 43 personer och Vaxholms stads arbete med att förbereda för boenden fortsätter.

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Nilsson, samordnare boende för nyanlända, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 08-541 708 91

E-post: johanna.nilsson@vaxholm.se