Artikeln publicerades 10 augusti 2020

Vaxholm samarbetar mot våld

Från och med måndag 17 augusti presenterar Vaxholm i samarbete med sex andra norrkommuner informationskampanjen ”Våld är aldrig O.K.”.
Meningen är att lyfta frågan om våld i nära relationer och erbjuda stöd till drabbade.

–Det här är en väldigt viktig fråga och vi är mycket glada över samarbetet med våra grannkommuner, säger Mikael Landberg, myndighetschef på socialförvaltningen.

Coronapandemin slår hårt mot alla i samhället och särskilt hårt mot dem som redan har en svår eller utsatt situation. Långvarig isolering och försämrade ekonomiska förutsättningar kan skapa frustration som leder till olika former av våld mot de närmaste.

Förra hösten genomförde Vaxholms stad en uppmärksammad kampanj mot våld i nära relationer. Den här gången har grannkommunerna bjudits in till en gemensam satsning. Förutom Vaxholm deltar Täby, Österåker, Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Lidingö.

Under två veckor kommer budskapet ”Våld är aldrig O.K.” att synas bland annat i sociala medier och på stortavlor och busshållplatser i de deltagande kommunerna.

Tidpunkten för kampanjen, vid skolstarten, är vald för att fånga upp så många som möjligt, eftersom erfarenheter visar att sommaren är en konfliktfylld period för många.

–Kampanjen var planerad sedan tidigare men nu blev ju tajmingen extra bra med anledning av extra oro i samband med coronapandemin, säger Mikael Landberg.

Förutom att uppmärksamma frågan och erbjuda stöd till utsatta vill man också bredda uppfattningen om vad våld i nära relationer är, det kan till exempel handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll.

–Det är inte bara det fysiska våldet som skadar och utgör en destruktiv familjesituation, säger Mikael Landberg. Det finns fler beteenden som är oerhört destruktiva för de som lever i en sådan relation, både för den som utövar beteendet och den som lever i ständig rädsla, skräck och kontroll i sin hemmiljö. Vi vill visa att det finns hjälp att få.

Socialförvaltningen i Vaxholms stad samarbetar bland annat med Alternativ till våld (ATV), som erbjuder stöd och behandling till den som blir utsatt för våld eller den som har ett vålds- och aggressionsproblem.

–Det går alltid bra att kontakta socialförvaltningen direkt, så ser vi till att sätta in rätt insatser och ta de kontakter som behövs, säger Mikael Landberg. Vi har tystnadsplikt och det går att vara anonym.

Den som behöver hjälp eller känner oro för någon annan kan ringa till socialtjänstens vuxenenhet: 08–541 708 78.

Läs mer på www.vaxholm.se/vald.