Artikeln publicerades 7 juni 2023

Vaxholm samverkar kring familjerätt

Från och med i maj 2024 startar kommunerna Danderyd, Lidingö, Täby och Vaxholm ett samarbete kring en gemensam familjerätt. Meningen är att skapa en stabil och robust familjerätt med hög kvalitet och kontinuitet.

Familjerätten hanterar frågor om separation, vårdnad, boende, umgänge, fader- och föräldraskap och adoptioner. Arbetet skiljer sig från andra områden inom socialtjänsten genom att familjerätten även gör utredningar på uppdrag av tingsrätten. Principerna om barns bästa och gällande lagar är grundläggande för verksamheten.

Genom att skapa en gemensam familjerätt ökar effektiviteten och kompetensen. Eventuella framtida förändringar inom det familjerättsliga området kan också mötas bättre i en gemensam organisation.

Den här samverkan är en del i nordostkommunernas strävan att erbjuda service och stöd med hög kvalitet till invånarna.

Danderyd kommer bli värdkommun och familjerätten kommer placeras tillsammans med Danderyds socialförvaltning i Mörby centrum. Den gemensamma familjerätten är planerad att starta i maj 2024.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta socialförvaltningen, e-post sociala@vaxholm.se.