Artikeln publicerades 25 november 2022

Vaxholm samverkar vid kris

I mitten av november bjöd Vaxholms stad in föreningar och företag till krissamordningsmöte i Kronängsskolan. Syftet är att kunna samverka vid kris så att samhället kan fortsätta fungera. Ett 30-tal föreningar och företag från Vaxholm deltog.

Förutom kommunchef Marie Wiklund och säkerhetschef Alexander Delis informerade också bland andra Lena Berglund från Eon och Johan Stonegård från Storstockholms brandförsvar.

Bland det 30-tal föreningar och företag från Vaxholm som deltog i mötet, fanns bland annat livsmedelsföretag, vårdgivare, bensinstationer, idrottsföreningar och skoutkår.

Frågor som diskuterades var bland annat att vilka resurser och förmågor som finns inom kommunen, kommunens reservlösning för dricksvatten, behovet av skyddsrum och möjligheter för samhällsviktiga aktörer att fortsätta driften vid kris.

– Vi vill verkligen tacka alla deltagare för deras engagemang kring krissamverkan, säger Vaxholms stads beredskapssamordnare Johan Modigh. Det blev verkligen intressanta diskussioner och reflektioner och vi ser fram emot fortsatt samarbete. Tillsammans blir vi starkare.