Artikeln publicerades 15 augusti 2016

Vaxholmsbor och sydkoreaner skapade tillsammans på 4D Frame-dagen

Många kreativa barn och unga hade tagit sig till Redutten på Rindö för att få testa på att skapa med materialet 4D Frame. Flera av ateljéerna öppnades upp av konstnärerna och på plats fanns även uppfinnaren av 4D Frame, Mr. Ho Gul Park.

4D Frame-dagen den 9 augusti blev välbesökt. Förutom många barnfamiljer, fritidsverksamheter och förskolor hade Vaxholms stad äran att välkomna materialets uppfinnare, forskaren Mr. Ho Gul Park och en stor delegation elever och lärare från Sydkorea till historiskt intressanta Rindö redutt.

Flera av Reduttens ateljéer öppnades upp för allmänheten och det anordnades workshops med materialet 4D Frame. Det var stor entusiasm bland lärarna som imponerades av barnens koncentration och fokus i skapandet.

Besökarna fick också höra Mr. Ho Gul Park berätta om hur hans torftiga uppväxt fick honom att längta efter kreativa material, en längtan som också lade grunden till hans uppfinning. Dagen avslutades med uppvisningar av koreanska lekar och vackert flöjtspel.

Fortsatt samarbete

4D Frame-dagen anordnades av Vaxholms stads utbildningsförvaltning, Sinneslabbet på Överby förskola, utbildningsorganisationen Nordic 4D Frame samt aktörer från Sydkorea.

Under hösten 2016 och våren 2017 fortsätter Vaxholms stad och Redutten sitt samarbete i form av ett projekt kring ”skapande skola”, där kommunens samtliga förskoleklasselever kommer att få möjlighet att skapa tillsammans med Reduttens konstnärer.