Artikeln publicerades 3 oktober 2019

Vaxholms niondeklassare bland de främsta i landet

Skolverket har publicerat officiell statistik och Kronängsskolans niondeklassare som gick ut 2019 har presterat bra i år igen.

Det genomsnittliga meritvärdet för Kronängsskolan låg på 257,4 och är något högre än året innan, 256,9. För alla elever i Vaxholm, inklusive de som går i fristående skolor, så blev genomsnittet 261 meritpoäng.

–Alla Vaxholms stads pedagoger, från förskola till de senare åren i grundskola, ska verkligen känna sig stolta över det fina resultatet som våra årskurs 9 presterar, säger utbildningschef Ulrika Strandberg.

Resultatet som hamnar bland landets tio främsta kommuner kan jämföras med det genomsnittliga meritvärdet för Stockholms län, både fristående och kommunala skolor, som landade på 248 och för hela riket 229,8. Maxbetyg innebär 340 poäng.

–Grunden till en god utbildning lägger vi i de tidiga åren och den höga och jämna kvaliteten vi har i våra verksamheter är en starkt bidragande faktor till att vi är bland landets främsta, säger Ulrika Strandberg.

Andel behöriga elever till gymnasiet är också hög i Vaxholm. För Kronängsskolans del var det 97,8 procent och för alla elever folkbokförda i Vaxholm så låg det på 97,2 procent, en andraplats i landet. Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen för Kronängsskolans del låg på 91,8 procent och 92,7 procent totalt för alla elever folkbokförda i Vaxholm. Det är en tredjeplats bland landets kommuner.