Artikeln publicerades 13 december 2022

Vaxholms nya styre klubbat

Det blir en bred samverkan bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet som ska styra i Vaxholm den kommande mandatperioden. Tina Runhem (M) valdes till kommunstyrelsens ordförande.

Måndag 12 december samlades kommunfullmäktige i Vaxholms stad för årets sista sammanträde.

På programmet stod bland annat val av ledamöter och ersättare i nämnder och i kommunstyrelsen.

Efter mötet står det klart att kommunen kommer att ledas av en bred samverkan bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet.

Tina Runhem nytt kommunalråd

Till kommunstyrelsens ordförande valdes Tina Runhem (M), Sara Strandberg (V) valdes till förste vice ordförande och Per-Håkan Öström (WP) valdes till andre vice ordförande. Mandatperioden för kommunstyrelsens presidium gäller ett år och väljs därefter på nytt. De elva ledamöterna och elva ersättarna är valda på fyra år.

Val till olika nämnder

Under mötet valdes också ledamöter och ersättare till Vaxholms stads politiska nämnder:

  • Socialnämnden
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Nämnden för teknik, fritid och kultur
  • Krisledningsnämnden
  • Valnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Mandatperioden för de nya kommunfullmäktigeledamöterna inleddes i oktober. Kommunstyrelsen och nämnderna tillträder vid årsskiftet.

Även presidiet för kommunfullmäktige valdes under sammanträdet. Hanna Backström (M) valdes till ordförande, Kjetil Rindal (KD) valdes till förste vice ordförande och Fredrik Ardefors (WP) valdes till andre vice ordförande.

Protokollet från kommunfullmäktige med resultatet av samtliga val av ledamöter och ersättare publiceras efter att det blivit justerat.

Kallelser och protokoll till kommunfullmäktige och nämnder hittar du här.